Til medlemmene i Bergen og Omegn Modellbilklubb

Bergen, 28.03.2022

Innkalling til årsmøte i Bergen og Omegn Modellbilklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen og Omegn Modellbiklubb.

Årsmøtet avholdes den 05. April 2022, kl 19:00Bergen RC Arena, Garnesrenen 59, 5264 Garnes.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. Mars til bombk.rc@gmail.com Merk årsmøte 2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i ny mail og på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 6 til § 9. (http://www.bombk.no/info-fra-klubb-og-styre/)

NB: I følge klubbens vedtekter er det ikke anledning til å gi forslag eller stemmer på årsmøtet ved fullmakt.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Saksliste for årsmøte i Bergen og Omegn Modellbilklubb 2022

 Styret viser til innkalling til årsmøtet av 08.03.2022.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.

Sak 2: Valg av dirigent.

Sak 3: Valg av protokollfører(e).

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 5: Godkjenne innkallingen.

Sak 6: Godkjenne sakslisten.

Sak 7: Godkjenne forretningsorden.

Sak 8: Behandle årsmelding.

Sak 9: Behandle regnskap i revidert tilstand.

Sak 10: Behandle forslag og saker 10.1 NorgesCup 2022 • 1:10 OffRoad Marås mai

Årsmelding 2021 for Bergen og Omegn Modellbilklubb

Styret i 2021

Styrets sammensetning gjennom 2021:

Leder:                        Sveinung Nå

Nestleder:                  Lars Møller Holst

Kasserer:                   Nils Arvid Rønhovde

Styremedlem:            Helge Naley

Styremedlem             Conrad Rye-Holmboe

Styremedlem             Peter Stein

Varamedlem:             Tom Havre

Varamedlem:             Stig Reitan

Aktivitet 2021

BRCA

Det har vært både offroad og onroad bane gjennom året der inne og på sommeren tidlig høst ble det laget nytt gulv og lagt ned onroad bane der.

Det har vært nedstengninger og lite aktivitet gjennom året og mye aktivitet når vi har hatt muligheten og det har og vært bygget om til offroad slik at det som skulle på NM innendørs fikk trene til dette.

Det er kommet til litt nye medlemmer og det er hyggelig i disse tider.

Marås

Det har vært jevnt over brukt gjennom sesongen og har og vært arrangert NC der.

Marås ser ut til å ha sin egen stamme og som går og flikker litt og holder banen oppe og går og det er klubben veldig takknemlig for.

Nore Neset og Os barneskole

Det har vært jevnlig kjøring på Nore Neset gjennom hele året så lenge det har vært lov til det. Det har og vært mindre utbedringer der før NC i høst.

Det har og vært kjørt regelmessig på Os barneskole på høsten.

Det er og spennende planer på gang på NN om det går seg til og vi krysser fingrene for det. ( Jostein Helland vil forklare nærmere på årsmøte ) .

Andre ting

Det har ellers vært et prosjekt med Trane IL på Slettebakken der vi har hatt to utlånsbiler i sving et par ganger i uken i mai og juni og et par ganger i august. Dette har vært for å vise oss frem og vise at vi finnes til 5 -7 klassinger. Det har vært god deltakelse og positive tilbakemeldinger fra Trane IL og satser på at vi er med i 2022 og.

NM 2022 onroad

Det ble arrangert NM i onroad helgen 4-6 mars 2022 i lag med Alver RC og det var meget god deltagelse der fra hele landet. NM ble flyttet på og var noe ut i det blå et par ganger grunnet korona og det at så mange har jobbet hardt for å få på plass tepper premier og alt det andre som trengs har og vært helt uvurderlig for at slike arrangement skal kunne arrangeres. Så en stor takk til alle det «usynlige» som har gjort masse i forkant med praktiske og logistikk og på PC alle er like viktige for at noe slikt skal bli bra.

Tusen takk til alle som skaffet sponsorer.

Takk til gjengen som rigget og ryddet og gjorde at vi kom i mål med dette på et par timer.

Det har vært mye mer som har foregått gjennom året og det er mye som er glemt så dette er bare et kort sammendrag.  

Innkomne forslag:

Tom Havre

Kaffeavtale BRCA.    Hva skal en avtale koste?

Erlend Haugom <erlendhaugom@hotmail.com>18. mars 2022 kl. 09:46
Til: «bombk.rc@gmail.com» <bombk.rc@gmail.com>
Hei.   Sak 1:   Foreslår at klubben undersøker og tilrettelegger for de av klubbens medlemmer som ønsker å kjøpe klær med klubblogo slik at dette er mulig. Tenker da på collegegenser m/u glidelås, t-skjorter, caps etc. Ønsker også at det ved betaling av medlemskontingent blir delt ut noen klistremerker med klubblogo for bilene. Ønsker at klubben henter inn priser og eksempler på slikt materiell.   Ser at andre klubber reiser på løp med samme type klær, typisk samme collegegensere. Dette gjør at man får en tilhørighet og det er tydelig hvilken klubb man er med i og gir et mer profesjonelt preg.    
  Sak 2:   En annen ting er at jeg vil foreslå at det blir tilrettelagt og planlagt på løp at alle i klubben som ønsker å være med på et bilde, stiller opp på et bilde med bilene stilt opp i forgrunnen før løpet begynner, eller at dette blir tatt i etterkant av løpet. Dette vil også gi en tilhørighet og et fint minne for de som deltok. Dette gjorde vi med stor suksess for noen år siden på NC i Stavanger.   Mvh Erlend Haugom Tlf: 99376091

Innesesongen er igang på Bergen RC Arena

Med nytt gulv er det all grunn til å finne frem innebilene og bli med på morroa på Garnes fremover. Banen er åpen tirsdager og torsdager kl18-22 og Søndager kl12-16. Bli med du også! Se også Bombk og Brca sidene på facebook for mer info.

Vi har satt i gang torsdagscup i klassene 1/12 track, 1/10 touring stock, 1/10 touring FWD og M-chassi. Så følg med og påmelding vil bli lagt ut på https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=org&dId[O]=738&pLa=en

Til dere som ønsker å prøve eller bare lurer på hva dette er så kom og snakk med oss. Vi har to stk lånebiler slik at det er mulighet for å prøve ( NB si gjerne ifra på FB eller send et PM til oss slik at vi vet du kommer, så hjelper vi deg så godt vi kan. )

Klubbløp på Nore Neset søndag 27 juni kl. 10 – 16

Link til tidsplan og heatlister imorgen: Klubbløp Nore Neset 27.juni :: EFRA Electric Offroad 2WD (myrcm.ch)

Husk solbriller, solkrem, godt humør og nyoppladet vippskonto til kiosken 😀

Bommen er åpen fra 09-1030 for av å pålessing om man har mye med seg. Parkering på parkeringsplassen!

Evt etterpåmelding til sms 92638517 innen kl10 søndag 🙂

  • Uhøytidelig treningsløp – Enkel premie til barna.
  • 4wd, 2wd, rekrutt og åpen truck klasse.
  • Enkel kiosk.
  • To eller tre kvalifiseringsomganger der beste tid teller.
  • Tre finaleomganger (A og B finaler)
  • Påmeldingsavgift kr 50 Gratis for barn. Husk å ha medlemskapet i orden.
  • Påmelding via myrcm.ch eller på sms til 92638517. Senest dagen før
  • Hiv deg med da vel!

Årsmøtet utsatt, Ny dato :15.04.2021

Til medlemmene i Bergen og Omegn Modellbilklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen og Omegn Modellbiklubb.

Årsmøtet avholdes den 15. April 2021, kl 19:00Teams. Informasjon om inlogging til møtet kommer senere.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. februar til bombk.rc@gmail.com Merk årsmøte 2021.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i ny mail og på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 6 til § 9. (http://www.bombk.no/info-fra-klubb-og-styre/)

NB: I følge klubbens vedtekter er det ikke anledning til å gi forslag eller stemmer på årsmøtet ved fullmakt.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

2020 – Annerledesåret også i BOMBK.


Året startet med ombygging av BRCA på Garnes.  Anlegget ble tilrettelagt for både offroad og onroad bane med mulighet til å kunne skifte banedekke ganske raskt. Dette arbeidet ble utført i perioden januar-mars men da vi nesten var ferdig å bygge om kom korona-pandemien og nedstenging av landet. Planene om å holde et stort aktivitetsnivå ble til nesten ikke aktivitet i mange uker og veldig begrensede muligheter for å samles mange til løp og trening.

12. mai ble endelig onroad-banen på BRCA innviet og aktiviteten kom raskt i gang. Banen ble liggende til slutten av september hvor det ble kjørt et avsluttende løp med åtte deltakere i Touring. I oktober ble det offroad-bane igjen og det var god aktivitet til midten av november hvor det igjen ble bråstopp pga koronaen. Det ble dessverre ikke anledning til å arrangere løp i offroad på BRCA i år.

På Marås ble det i perioden fra mai til august lagt ned mye dugnadsarbeid for å få et baneanlegg verdig for NM. Både banedekket og fasilitene rundt fikk en god oppussing. Tak ble skiftet, alle bygninger malt og banen fikk en god shining. Området rundt banen har blitt ryddet for vegetasjon slik at det er litt luftigere og lysere rundt. Det ble til og med arrangert et oppvarmingsløp med deltakere helt fra Østlandet.

NM i 1:10 Offroad på Marås 15-16. august ble årets høydepunkt. Arrangementet ble en suksess og vi fikk nok så mange deltakere som vi kunne håpe på. Været viste seg fra sin beste side og tilbakemeldingene var utelukkende positive. Folk ønsker rett og slett å komme igjen for å kjøre modellbil hos oss. Klubben fikk også en sølvmedalje i 2WD.

På Nore Neset har det også blitt lagt ned mye godt arbeid med diverse utbedringer på banen. På grunn av endringer ved fotballbanen har vi vært uten strøm på banen og vi venter ennå på ny strømkabel inn. Dermed har det ikke vært mulig å arrangere løp på Nore Neset i år. Klubben har også fått leie mekkerom på Nore Neset aktivitetshus.

Til tross for koronarestriksjoner har BOMBK hatt folk i sving på mange av statusløpene som har blitt arrangert her i landet. Vi har hatt førere med i følgende NM: 1:8 Offroad, 1:10 Onroad og 1:10 Offroad.

I 1:8 offroad har vi en liten stamme av førere som iherdig forsvarer klubbens ære på NC og NM.

1:10 onroad er en voksende klasse og med gode muligheter for kjøring på BRCA, i Os og hos naboklubbene i Alver og på Haugalandet blir det nok mye moro her framover. Klubben hadde også en delegasjon med på NM på Klepp i august.

I et anfall av koronaoptimisme søkte klubben sammen med Alver Modellbilklubb om NM onroad/track innendørs for 2021. Vi ble tildelt arrangementet men planene måtte dessverre skrinlegges da nye strenge koronatiltak kom på senhøsten og usikkerheten ble for stor. Vi har også søkt om NC i onroad for innendørssesongen 2021-2022 og vil samarbeide med AMBK om dette arrangementet hvis vi får det.

Vi har på ambisiøst vis også søkt om hele to NC-løp i 1:10 Offroad sesongen 2021. Ambisjonen er å kjøre ett løp på Nore Neset og ett på Marås.

Vi håper på et bedre år 2021 på alle måter og at medlemmene vil være med oss videre inn i en noe uklar krystallkule. Det er som dere skjønner allerede planlagt mye aktivitet og kjøring både ute og inne. Husk å ta vaksinen når den kommer. Det finnes heldigvis ingen for RC-dilla.

God Jul til alle medlemmer hilsen oss i styret i BOMBK

1:10 Offroad – videosnutt fra BRCA på Garnes

Hvis du lurer litt på hva innendørs kjøring med 1:10 buggy dreier seg om så ta en titt på denne kule videoen fra Jonny Skulstad.https://www.youtube.com/watch?v=qb6nAQTZ7KI

Banen er ca 250kvm EOS teppe med hopp og elementer som er mulig å forsere for de aller fleste 1:10 buggy og truck’er og som vi tror er morsom og utfordrende for førere på alle ferdighetsnivå.

Åpningstider høsten 2020 er tirsdag 18-22, torsdag 18-22 og søndag 14-18.

Vi kommer tilbake med datoer for løp snarlig.