Informasjon til deg som skal kjøre løp

 Sjekkliste for deltagelse i løp

Tidligere har det vært litt utfordringer med at en del deltakere ikke har hatt «formalitetene» på plass før de stiller til modellbilløp. Vi syns det er veldig kjekt at folk stiller til løp, men det er vitkig at folk har alt på stell.

Her kommer litt informasjon om det du må ha i orden for å være med på løp og andre ting du må vite.

ALLE LØP:

Dette er de tingene du må ha på stell for å kunne stille i alle radiobilløp, Det er ikke så mye, men det er litt.

Transponder: Du må ha en tellebrikke i bilen som registrerer rundene dine, denne er påført et nummer som dukker opp på tellepcen. Dette nummeret skal registreres når du melder deg på via MYRCM, det kan også være lurt å lagre et bilde av dette nummeret på telefonen, sånn at du har det tilgjengelig når vi sjekker listene. Klubben har noen få transpondere til utleie på løp. Sjekk invitasjonen for detaljer rundt dette.

Lipopose: Brannsikker pose for lading av batterier, dette er ett krav både på løp og trening for å redusere brannfaren.

Påmelding: Påmelding gjøres via myrcm.ch, link finner du på klubbens nettsider. Vi pleier også å legge ut en direktelink på klubbens facebookside. At du melder deg på på denne måten er til stor hjelp, om du har vanskeligheter går det an å sende en melding til enten en erfaren klubbkamerat, eller en av oss i Styret.

Startkontingent: De aller aller fleste løpene vi arrangerer har  startkontingent, denne går til innkjøp av premier, drift av telleanlegg og generell drift av klubben. 

Startkontingenter

For 2020 er påmeldingsavgiftene slik:

Pris pr klasse:

 

Rekrutt/ U13

14 og eldre

Ikke medlem

Klubbløp (kveldsløp etc)

50

100

dobbel pris

Løpsserier  (VM etc)

50

150

dobbel pris

NC, NM og andre større løp

100

som annonsert

som annonsert

  • Startkontingent gjelder pr klasse man er påmeldt og starter i.
  • Dersom løpet går over flere dager gjelder startkontingent for rekrutt alle dager.
  • U13 betyr født i 2007 og senere.
  • De som er født i 2006 og tidligere betaler lik startkontingent.
  • Personer uten medlemskap i en modellbilklubb betaler dobbel startkontingent pr klasse.

KLUBBLØP:

Med klubbløp mener vi små løp som ikke er en del av Vestlandsmesterskapet eller nasjonale løp. Dette kan være alt fra treningsløp/torsdagsløp til større happeninger som klubbmesterskap eller teamløp

Her må du ha alle de tingene som er nevnt over, men du også sørge for å ha:

Medlemskontingent: Har du ikke betalt kontingent før løpsstart kan du få starte mot dobbel påmeldingsavgift.

VESTLANDSMESTERSKAP/NASJONALE LØP

I tillegg til alt nevnt over må du på VM og Nasjonale løp (NC, NM osv) ha:

Lisens: På regionale og nasjonale løp, dvs VM runder og Norgescup/NC er det krav om at man har betalt lisens fra NMF. Lisens kjøpes via NMF sitt system som heter MITA.

(pr 3.1.2020 er dette med lisens bittelitt usikkert)

Du må være registrert medlem i klubben for å få kjøpe lisens. Det finnes tre typer lisens :

Barnelisens:

er gratis og gjelder fra 0-13 år, det er eneste lisensene som har forsikring for utøveren inkl i lisensen.

 

FUN LISENS:

Denne kan også kjøpes på banen om du skal kjøre ett løp med krav om lisens.. Den koster ca 350kr og du kan ikke kjøre Norsk Mesterskap med denne, kun Vestlandsmesterskap eller Norgescup. Den gjelder for hele året  men den gir ikke rett til å opptjene poeng i sammendraget.

 

NASJONAL LISENS:

Skal du kjøre mer enn ett løp i enten VM eller norgescup/NM er det denne du skal ha, denne gjelder for ett helt kalenderår og koster for tiden ca 500kr Denne må du forevise når du registrerer deg på løpsdagen, og uten denne, må du enten løse funlisens eller la være å kjøre. Denne er også tilstrekkelig for å kjøre Nordisk Mesterskap og internasjonale EFRA og IFMAR løp.

Lisens kjøpes gjennom NMF sine nettsider:

https://mita.nmfsport.no/Pages/Login.aspx

Om du ikke har gyldig medlemskap og lisens der det gjelder når løpet starter, så får du ikke delta. Dette må du altså ha kontroll på ved påmelding til løp.

Legg igjen en kommentar