Info fra klubb og styre

Årskortliste 2019:

Følgende medlemmer har kjøpt årskort inneværende år:

Peter Stein – Årskort alle baner 13-18  ¤  Sveinung Nå – Årskort alle baner  ¤  Nils Arvid Rønhovde – Årskort alle baner  ¤  Adrian Søgnesand – Årskort alle baner 13-18  ¤  Geir Drageide – Årskort alle baner  ¤  Benjamin Vedå årskort kid  ¤  Rune Bjelkevik – Årskort alle baner  ¤  Marius Rosseland Årskort alle baner  ¤  Jostein Helland – Årskort alle baner Familie  ¤

 

 

 

 

 

Styremøte Garnes 12/9-18 kl 19.

Sak1 Aktivitet:

– Vi fortsetter som vanlig med innekjøring på Os skule utvalgte helger, samt faste dager på Garnes og Nore Neset.

– For off road blir det Vintercup, der de fleste løpene kjøres på Garnes, og noen på Nore neset. 10 løp, 6 tellende.

– Vi kjører organiserte mekkekvelder/div kurs ca en gang i måneden, vi sater også på å starte     opp Team junior mandager 17-1830.

– Winterchallenge kjøres som to løp i vinter. Ett i høst ca 30okt og et i vår ca 1.mars. Dato            spikres snarlig. Premieres sammenlagt. (NC blir trolig Wrc2.)

Sak2 Økonomi:

– Styret jobber med sponsorer og søknadsstøtte som avtalt og oppgaver ble fordelt mellom        Jostein og Anna. Vi setter forbud mot medbrakt mat og drikke på Brca, satser mer på «all         inclusive» etter mal fra Kodal.

– Kjetil og Jostein purrer på kontingenten og Bjarte purrer på årskort.

– Bombk-intern siden på faceb spisses mer for de som faktisk er medlem i klubben.

Sak3 Løp/arrangement:

Til kommende NC løp setter arrangøransvarlige/komité iløpet av oktober, slik at disse kan           jobbe med dette i vinter og sikre gode arrangement.

 

Sak4 Marås:

Rommet sies opp, vi håper å få strøm ut og en liten utvidelse.

 

Møtet slutt kl21.

Jostein Helland

 

Gjennomføringsplan NC 2018:

Utbedring av bane i forkant:

 1. Sette inn dører og nye låser på så kiosk og tellebu kan låses av.
 2. Senke drensrør som går PÅ TVERS av banen. F.eks etter gapet og brosteinparti. Evt bytte de ut med tynnere drensrør, eller legge på mer masse rundt. Slik at banen blir jevnere. Ta gjerne med ekstra krafse og trau og trillebår. Ligger endel masse på presenning utenfor banen og i gammel sandkasse ved blå brakker.
 3. Rydde boss og søppel på og rundt banen.
 4. Rydde ved og greier rundt banen.
 5. Sette inn vinduer i kiosk.
 6. Sette opp kjøkkenbenker (les banevantet fra salhus) i kiosk.
 7. tba…

Torsdag og/eller fredag:

 • Sette opp ekstra mekketelt og bord: 3-4 personer (ledig jobb)
 • Sjekke at teknisk materiell, data, pa, kasse, etc er påplass: Jostein ordner
 • Innkjøp kiosk: Ruth ordner

Lørdag:

 • Teknisk kontroll og innsjekking: Kjetil
 • Kiosk: Ruth, Inger
 • Ta med vaffelrøre eller kake: Inger (vaffelrøre),
 • Juryleder, dommer, speaker: Niklas
 • Ass løpsledelse: Bjarte, Kjetil
 • Mentor for evt rekrutter og debutanter: Peter, Adrian, Nils
 • Vaktmester bane:
 • Springar:
 • Premieutdeling:
 • Stevneleder: Jostein

Søndag:

 • Teknisk kontroll og innsjekking: Kjetil
 • Kiosk: Ruth, Inger
 • Ta med vaffelrøre eller kake: Inger (vaffelrøre),
 • Juryleder, dommer, speaker: Niklas
 • Ass løpsledelse: Bjarte, Kjetil
 • Mentor for evt rekrutter og debutanter: Peter, Adrian, Nils
 • Vaktmester bane:
 • Springar:
 • Premieutdeling:
 • Stevneleder: Jostein

Mer kommer…

 

Referat Årsmøte 22/3-2018

TBA

 

Årsmelding 2017 – BOMBK

Styret har bestått av følgende personer:

Formann- Jostein Helland,  Nestformann–Anna Søgnesand. Kasserer–Bjarte Erstad, Medlemsansvarlig-Ingen Lise Venheim. Styremedlemmer–Ruth Heggøy og Rebekka Birkeland. Vara – Adrian Søgnesand

Styret har hatt 3 styremøter gjennom året. Det har vært litt vanskelig å samle styret pga geografiske avstander og de fleste avgjørelser har derfor gått via facebook. Klubben hadde ca 100 betalende medlemmer i 2017. Vi solgte 21 årskort i fjor, 3 familiekort og 9 «utekort».

Styret og klubben forøvrig ønsker å rette en stor takk til alle medlemmer og alle som har bidratt i året som har gått. På løp, treninger og dugnader! Spesiell takk til Anna Søgnesand og Ruth Heggøy for en massiv innsats i kiosk, hele dette året også. Og Vidar Oen for masse teppetransport, i forbindelse med alle innekjøringene. Vidar får årets påskjønnelse av klubben?

 

Aktivitet 2017:

Klubben har hatt aktivitet flere steder i 2017: Etter at klubben overtok Bergen RC Arena i juni 2017 har det meste foregått her og vi har hatt åpent tre dager i uken. En stor takk til Brca gjengen som har holdt åpent og brukt masse tid og krefter på å organisere åpningstider og dager på Garnes. Det er stort sett off road som har foregått der, men vi laget en liten on road bane der i høst. Men dessverre har den har blitt mindre brukt enn vi hadde beregnet.

På Nore Neset har det blitt arrangert en del løp i helgene og det har vært treninger alle tirsdager fra mars – november når været har vært bra.

I tillegg til dette har vi lånt gymsalen på Os Skule for on road kjøring, ca en gang pr måned i vinterhalvåret. Her har det vært bra oppmøte de fleste gangene.

 

Konkurranser og arrangement, 2017:

– Vestlandsmesterskap, VM i Vest: Adrian Søgnesand vant 2wd og 4wd. Øyvind Erga vant M-chassis og Trond Sætre vant Touring.

– Norgescupløp Nore Neset, 1:10 Off Road: Ble et flott arrangement i månedskifet april/mai. Brukbart med deltakere. Vår egen Daniel Solberg vant 2wd med sin Associated B6. Marius Kristensen fra OMK vant 4wd med sin Serpent bil.

– WinterChallenge: Ble arrangert inne på BRCA i februar. Lars Erik Mo (Asso B6) vant 2wd og Adrian Søgnesand (Xray) vant 4wd.

 

Resultater av klubbens medlemmer i 2017:

Mange av klubbens medlemmer har reist rundt og representert klubben vår i det ganske land på en glimrende måte. Beste resultat ble Adrian med 9 plass i NM i elbuggy i Skien.

 

Årets klubbmesterskap ble arrangert på Marås i månedsskiftet september/ oktober. Pga ustabil værmelding ble hele arrangementet kjørt på en dag. Vi kåret følgende KlubbMestre: 1:8 Off Road – Sveinung Nå, Xray. 1:10 Off Road 2wd og 4wd – Jostein Helland, Kyosho / Durango.

 

Endelig etter korreksjoner på årsmøtet Mars 18.

Mvh, Styret.

 

 

 

Innkomne forslag til Årsmøtet:

 1. Ønsker at klubben ser på mulighet / setter ned en gruppe som jobber med å få en 1/8 bane offroad, hvor der er mulighet for å kjøre med nitro biler. Da dette er den største klassen i Norge og i Verden generelt sett og over de siste 5 årene er det den klassen flest bombk har kjørt NC i Norge. Savnes det trenings muligheter for å kunne hevde seg i NC / NM sammenheng. Tror også dette hadde fått flere gamle medlemmer tilbake samt nye.
 1. Jeg ønsker at vi har en termin liste på samme måte som NMF har en terminliste. Slik at vi lang tid i forveien kan se når status løp som Vestlandmesterskap og Winter Challange arrangeres. I denne listen bør også «tentative» dugnader skrives inn. Jeg føler det er litt mye ad-hoc planlegging og løp/dugnader på meget kort varsel. Løp som f.eks winter challange bør allerede promoteres 3-4 måneder i forveien. Folk planlegger ofte litt i forkant hva de skal gjøre så derfor mener jeg vi bør være en del i forkant. Vil tro dette gir medlemmene en god oversikt over løp osv så vi kan trekke flere deltagere.
 1. Ønsker at klubben ser på mulighetene for å arrangere litt mere organisert trening  og setup kvelder, hvor det er f.eks foredrag over 1 time også kanskje teste ut i etterkant det vi har lært. I den sammenheng mener jeg vi bør på hjemmesiden få en egen fane med setup sheets fra medlemmene så vi kan ha en errfarings data base.  Se hva slags setup folk kjører og har på bilene sine. Jeg er kan godt ta for meg det å laste opp setup sheets på hjemmesiden og vedlikeholde dette, hvis jeg får litt opplæring på hjemme siden.

 Fra Martin André Hjertaas

Sak 1.
Marås raceway. Kan vi forsøke å bytte ut det dårligste banedekket der?
Sak 2.
Knarvik har ei rc gruppe som låner tepper fra klubben, dette er dei teppene som var i bruk på bildøy.
Dei er dårlig egna til onroad da dei krøller seg, støver/loer veldig. Er det muligheter for å låne sorte tepper i stedenfor?
Gruppa er veldig liten, og det er ikke alltid det er aktivitet der. Vi forsøker å få i gang ett miljø men sliter med å få en stor nokk grunnstamme for å ta steget videre med å invitere barn med på kjøringene.
 Fra Alexander Haugland

 

Innkalling til Årsmøte 2017 i Bergen & Omegn Modellbilklubb.

Torsdag 22/3-18 kl2030 Bergen og omegn modellbilklubb (BOMBK) ønsker velkommen til Årsmøte i BRCA`s lokaler på Garnes. Adressen er Garnesrenen 59, 5264 Garnes.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. Skriftlig fullmakt kan gis om man ikke har mulighet til å møte. Den som blir gitt fullmakt må gi beskjed til Årsmøte etter at konstituering er gjennomført.

Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering og valg av ordstyrer/referent 3. gjennomgang av årsmelding 4. Innkomne saker 5. Regnskap 6. budsjett 7. valg

Innkomne saker sendes til styret på bombk.rc@gmail.com senest 21/3 kl20. Med vennlig hilsen Bergen og omegn modellbilklubb v/styret

 

 

 

 

 

 

Styremøte 24/11

Vi hadde styremøte torsdag. Kjapp info om hva som skjer:
– Det blir teamløp i 2wd buggy på Brca tredje juledag. Invitasjon og regler kommer om en uke.
– Det blir «juletrefest» med pinnekjøtt på Brca i januar.
– 15. januar blir det VM runde i Onroad (Trolig: Touring13.5 M-chassis og Supastox) Regler og invitasjon kommer om to uker.
– 29.jan (dato ikke bekreftet) blir det VM1 og WRC warm up på Garnes i 2wd og 4wd buggy
– Årskortpriser 2017: 2500kr-voksen 3500kr-familie 1500kr-junior13-18år. 0-12år-800kr Utekort pris som i år. Månedskort tilbyr vi kun om det blir veldig etterspurt. Dette er altså for de som vil ha fri tilgang til alle banene INKL innelokalet, Bergen RC Arena, hele året. Pris for kun utebanene er uendret. Dvs 600Sr/300Jr.
– WINTERCHALLENE blir 18-19 februar på Brca. Påmeldingen åpner i julen. MEN HOLD AV HELGEN :-)
– Årsmøte blir tidlig i Mars på Brca

Legg igjen en kommentar