Prosjektbeskrivelse av Team Junior

Team junior er for barn og unge opp til 19 år. Ved stor interesse vil de bli delt i to aldersgrupper evt nivå. Vi starter med en egen treningsdag/samling i uka, og en helg i mnd. Samlingen vil ha skiftende innhold og utøvere er med på deler av planleggingen.

Tanken er at trening/samling vil inneholde:

-Egen trening for teamet.

-lære vedlikehold og få lett mekanisk innsikt.

-Lære regler og rutiner til konkurranser.

-egne løp og forhåpentligvis egen cup etterhvert.

-Litt sosialt på helgesamvær, matbit, prat og gjester fra miljøet som er innom for å lære fra seg eller lignende.

Team junior skal være et team der de unge skal bli hørt og sett, det vil utvikle seg etterhvert som vi går og hvilke behov man ser.

For å nå ut til de unge så må de få teste, de må få kjenne at dette er gøy, vi som miljø må være synlige. Derfor har klubben gått til innkjøp av utstyr som kan benyttes til akkurat dette. På team junior skal barn og unge kunne være med enten de har eget utstyr eller ei, her skal de være velkommen selv om familien har en travel hverdag eller en stram økonomi.  Her skal de få kjøre bil, de skal få lære vedlikehold og respekt for sporten/utstyr eller bare være med for det sosiale i miljøet. Vi har mange oppgaver i en klubb utover det å være utøver så kanskje enkelte kan bidra der. Her blir så klart begrensninger på hvordan de benytter seg av klubbens utstyr, de må være med å vedlikeholde kjøretøy, de må dele på det vi har, det vil bli laget en kontrakt for bruk av klubbens utstyr som må signeres av både utøvere og foresatte. Eneste kravet er at man er betalende medlem i klubben, løser barne og ungdomslisens samt at man behandler mennesker, baner og utstyr med respekt. Barn under 12 år eller med fysiske/psykiske utfordringer må ha foreldre tilstede om ikke annet blir avtalt. 

Vi håper å være klar med oppstart i midten av september, info kommer.

Prosjektet vil ikke ha utgangsdato, men vil bli evaluert og tilpasset underveis eller hver 3. måned.

Målet er at vi får rekruttert flere barn og unge til vår fantastiske idrett,  at det øker både aktivitet og medlemsmasse. 

Vi håper at det å gi lavterskel tilbud og se de unge vil være med på å bygge et godt miljø der alle vil trives.

Prosjektets leder vil være barne- og ungdomsansvarlig Anna Søgnesand