Info fra klubb og styre

Dokumenter til Ekstraordinært årsmøte 2024

Innkalling til Ekstraordinært årsmøte 2024

Valg Mai 2024

Saksliste Ekstraordinært årsmøte 2024

Dokumenter fra årsmøte 2024

Årsmøte 2024 BOMBK Referat – signert

Møtereferater fra styret 2024

Styremøte 17.04.24

Styremøte 04.03.24

Styremøte 21.05.24

Dokumenter til årsmøte 2024

Årsmøte BOMBK saksliste

Budsjett BOMBK 2024

Innkalling-til-arsmote-i-Bergen-og-Omegn-Modellbilklubb-2024

Årsmelding BOMBK 2023

Resultatregnskap 2023 BOMBK

Dokumenter til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte protokoll

Resultatregnskap første halvår 2023

Innkalling ekstraordinært årsmøte

Saksliste ektraordinært årsmøte Bergen og omegn modellbilklubb 15.06.23

Styrets forslag til forretningsorden

Styrets beretning, sak 8

Møtereferater fra styret 2023

Budsjett, Team Junior Bergen og omegn modellbilklubb

Prosjektbeskrivelse av team junior BOMBK

Styremøte 18.02.2024

Styremøte 07.01.2024

Styremøte 02.11.23

Styremøte 08.10.2023

Styremøte 28.08.2023

Styremøte 31.05.23

Styremøte 25.04.23

Styremøte 28.03.23

Dokumenter til årsmøte 2023

Saksliste

Saker til årsmøte

Årsmelding 2022

Resultatregnskap 2022

BOMBK budsjett 2023 V2

Valgkomiteens innstilling

Beretning kontrollutvalg

Protokoll årsmøte

Møtereferater fra styret 2023

Referat Styremøte 11.01.23

Referat møte med kontrollkomiteen 20.02.2023

Møtereferater fra styret 2022

Referat Styremøte 2022-04-12

Referat Styremøte 16.08.22

Referat styremøte 27.10.22

Protokoll fra årsmøte 2022

Protokoll Årsmøte 2022 signert

Årsmøte 2022 – saksliste og dokumenter

Årsmelding 2021 for Bergen og Omegn Modellbilklubb

Regnskap 2021 inkl budsjett

instilling-valgkomite-290322

Innkalling Årsmøte 05.04.2022

Møtereferater fra styret 2021

Referat Styremøte 2022-01-06

Referat Styremøte 2021-08-12

Referat Styremøte 2021-05-11

Protokoll fra årsmøte 2021

BOMBK-Årsmøte-Protokoll-2021-signert

Som lovet: Kontrollutvalgets beretning 2020-signert

Årsmøte 2021 – saksliste og dokumenter

15. april kl 19:00. Møtelink: Teams

Saksliste-for-årsmøte-i-BOMBK-2021

Årsmelding-2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Valgkomite innstilling 2021


Møtereferater fra styret 2020

Referat Styremøte 2021-01-07

Referat Styremøte 2020-08-25

Referat Styremøte 2020-06-14

Referat Styremøte 2020-05-04

Referat Styremøte 2020-03-01


Protokoll fra årsmøte 2020

Protokoll Årsmøte 2020

Oppdaterte vedtekter: Vedtekter-Bergen-og-Omegn-Modellbilklubb-2020


Årsmøte 2020 – saksliste og dokumenter

Årsmøtet nærmer seg med stormskritt så her kommer litt info:

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Bergen og omegn modelbilklubb 2020

Årsmelding 2019

Regnskap 2019

Revisors beretning 2019

Vedtekter_Bergen-og-Omegn-Modellbilklubb-2020-ny-lovnorm_forslag-03-02-20

budsjett2020

Valgkomiteens innstilling 2020


Innkalling til årsmøte 10.02.2020 på Bergen RC Arena, Garnes:

årsmøteinnkalling-bombk-2020

Det er i innkallingen nevnt over referert til klubbens lov/vedtekter. Her er disse, vedtatt 2016:

vedtekter_Bergen-og-omegn-modellbilklubb-2016


Protokoll Årsmøte 2019

Avholdt på Brca, Garnes 29/3-19. kl19. 10 medlemmer til stede, alle stemmeberettiget. I tillegg var det to fullmakter.

 1. Innkalling: Innkalling godkjent uten merknader.
 2. Konstituering: Erland Haugom valgt til Ordstyrer. Jostein Helland valgt til Referent. Rune Bjelkevik og Martin Andre Hjertaas valgt til å signere protokollen.
 3. Årsmelding; ble lagt frem av Jostein Helland. Årsmelding godkjent etter noen små justeringer. Endelig årsmelding publiseres på bombk.no innen 1.april. I forbindelse med fremleggingen ble prisen for Årets Ildsjel delt ut. Prisen ble delt mellom Peter Stein og Adrian Søgnesand for deres mange dugnader på Brca. De får hver sin «runde» med valgfrie buggydekk. (Premien ble sponset av Rsmh.no)
 4. Innkomne saker:
 • Forslag fra Styret – Opprette Støttemedlemskap, som et tillegg til de ordinære medlemskapene vi har i dag, Juniormedlem og Seniormedlem. Prisen for støttemedlem blir 100kr. Tenkt blant annet for foreldre som hjelper barn med mekking, eller andre som vil støtte oss med medlemskap men ikke kjører aktivt selv. Dette var det full enighet om og det ble Forslaget ble diskutert sammen med forslag om mer tilrettelegging for deltakelse fra handicapede fra Sveinung Nå. Handicapede utøvere ønskes velkommen i klubben for kun prisen av Junior kontingent og Junior kjøreavgift, uansett alder. Styret jobber videre med tilrettelegging mot handicapede opp mot NMF og NIF, lokalt og nasjonalt. Forslaget vedtatt.
 • Forslag fra Alexander Haugland – Asfaltere Marås Raceway: Det ble diskutert litt rundt fordeler opp mot antatte kostnader. Årsmøtet så ikke dette som aktuelt for klubben pr nå. Forslaget avvist.
 • Forslag fra Jostein Helland – Opprette to Undergrupper av BOMBK, Avd. Os Rc og Avd. Alver Rc. I første omgang som ett års prøveordning. Forslagsstiller redegjorde for fordelene med dette, tanken er å bedre samarbeidet i klubben og miljøet ved at å drifte banene og aktivitetene på Os og i Nordhordland, gjøres mer av de som bor der. Samt at Gruppen da kan søke direkte og lokalt i sin kommune, og midlene man evt får inn, brukes i den samme kommunen. Eget regnskap og budsjett lages av de ansvarlige for underavdelingene i samarbeid med hovedstyret. Eget org nr for avdelingene ble også diskutert da Årsmøtet mente dette burde opprettes om det var hensiktsmessig. Større avgjørelser tas av Hovedstyret evt Årsmøtet til Bombk som i dag. God og jevnlig kommunikasjon mellom hovedstyret og Undergruppene er viktig. Det ble stemt over forslaget. Forslaget ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer.
 • Det ble også stemt over om Brca også skulle være en slik undergruppe. Dette falt med 6 mot 4 stemmer.
 • Diskusjonsforslag fra Jostein Helland/Styret – Hva ønsker Årsmøte at det skal søkes på av NC og NM fremover? Pr nå er det planlagt NC elbuggy ute Marås (annenhvert år Os/Radøy) Det er også planlagt NC touring/M-chassis inne i Flaktveithallen i November. Neste år tenkte styret noe det samme, men i tillegg søke NC inne på Garnes. Og vurdere Winterchallenge som et større «idrettshalløp» for elbuggy om erfaringene fra on road løpet i Flaktveithallen er gode. Årsmøtet var enig i vurderingene.
 1. Regnskap. Årsmelding fra Kasserer, samt Regnskap ble lagt frem og lest opp. Regnskap godkjent uten merknader. Publiseres på bombk.no
 2. Budsjett. Årsmøte gav styret og kasserer fullmakt til å ferdigstille og publiserer endelig Budsjett. Årsmøtet ønsket ingen større endringer i postene ut over sist regnskap. Annet enn jevn generell økning av inntekter, støtte og klubbaktivitet som man tjener penger på.
 3. Valg. Følgende valg ble gjennomført ihht hvem som sto på valg for i år, og hvilke kandidater som ønsket å bidra i styrearbeidet.

Leder: Anna Søgnesand, eneste kandidat, enstemmig valgt. Leder valgt for 1år.

Nestleder (2år): Sveinung Nå 9 stemmer. Jostein Helland 3 stemmer.

Styremedlem (2år): Nils Rønhovde 9 stemmer. Lars Møller-Holst 1 stemme. Blank 2 stemmer.

Varamedlem (2år): Lars Møller-Holst, eneste kandidat, enstemmig valgt.

Valgkomite: Martin Andre Hjertaas og Rune Bjelkevik. Enstemmig

Det nye styret blir da som følger:

Leder: Anna Åsheim (1år)

Nestleder: Sveinung Nå (2år)

Styremedlemmer: Nils Rønhovde (2år), Bjarte Erstad og Kjetil Henriksen. Vara: Lars Møller-Holst (2år) og Peter Stein. Styret konstituerer seg selv.

Møtet slutt kl22

Jostein Helland, Referent  –  Sign.Protokoll Rune Bjelkevik / Martin Andre Hjertaas.

——–

Årsmelding 2018 – BOMBK

Styret har bestått av følgende personer:

Leder- Jostein Helland,  Nestleder–Anna Søgnesand. Kasserer–Bjarte Erstad, Medlemsansvarlig-Kjetil Stenseth Henriksen. Styremedlem–Ruth Heggøy. Vara – Adrian Søgnesand, Peter Stein

Styret har hatt 3 styremøter gjennom året. Det har vært litt vanskelig å samle styret fysisk pga geografiske avstander og de fleste avgjørelser har derfor gått via facebook. Klubben hadde ca 100 betalende medlemmer i 2018.

Styret og klubben forøvrig ønsker å rette en stor takk til alle medlemmer og alle som har bidratt i året som har gått. På løp, treninger og dugnader. Og spesielt gjengen som holder det åpent jevnt og trutt på Garnes!! Spesiell takk til Anna Søgnesand for en massiv innsats i kiosk. Peter Stein og Adrian Søgnesand, også kalt «inventaret på Garnes» for masse dugnader på banen. Disse gutta har blitt kåret til Årets Ildsjel av klubben?

 

Aktivitet 2018:

Klubben har hatt aktivitet flere steder i 2018: Også i år har det meste foregått på Bergen RC Arena på Garnes og vi har hatt åpent tre dager i uken. Det er stort sett off road som har foregått der, on road banen ble fjernet i aug/sept pga lite bruk.

På Nore Neset har det blitt arrangert en del løp i helgene og det har vært treninger tirsdager fra mars – november (bortsett fra midt på sommeren) når været har vært bra.

I tillegg til dette har vi lånt gymsalen på Os Skule for on road kjøring, ca en gang pr måned i vinterhalvåret. Her har det vært bra oppmøte de fleste gangene. Gjengen i Knarvik har hatt åpent for alle som vil kjøre M-Chassis el lign ca annenhver fredag. Aktiviteten er delvis i regi av klubben, de låner tepper fra oss.

 

Konkurranser og arrangement, 2018:

– Vestlandsmesterskap, VM i Vest: Adrian Søgnesand vant 2wd og 4wd. Arve Hagesæter og Svein Erik Haaland delte seieren i M-chassis og Svein Erik Haaland vant Touring.

– Norgescupløp Nore Neset, 1:10 Off Road: Ble et flott arrangement i månedskifet april/mai. Brukbart med deltakere. Vi fikk besøk av regjerende Jr Verdensmester Daniel Kobbevik fra Oslo MBK. Daniel vant enkelt begge klasser med sine Xray biler.

– WinterChallenge: Ble arrangert inne på BRCA i februar, ikke for mange deltakere. Adrian Søgnesand vant begge klasser.

Resultater av klubbens medlemmer i 2018:

Mange av klubbens medlemmer har reist rundt og representert klubben vår i det ganske land på en glimrende måte. 1/8 folk på klubben var på alle nc utenom den aller sist runden. Beste plassering i Norgescup ble Adrian Søgnesand med 4.plass i 4wd buggy i Skien. Beste plassering i NM ble Jostein med 10 plass i 2wd buggy i Oslo.

Årets klubbmesterskap skulle egentlig arrangeres på Marås i oktober. Pga dårlig værmelding ble hele arrangementet flyttet innendørs til Bergen RC Arena. Adrian Søgnesand ble klubbmester i begge klasser med sine Xray biler.

Klubben har iløpet av året hatt presseomtale i BT, Aftenposten og Megafon.

Kjetil Henriksen har deltatt på kurs i Klubbadmin, medlemsprogrammet.

Helge Naley, Jostein Helland, Kjetil Henriksen og Nils Rønhovde har deltatt på Stevnelederkurs.

Mvh, Styret

———–

Regnskap BOMBK 2018

Inntekter

Kontolinje Beløp
Kontantinnskudd kasse 8200
Kiosksalg izettle 61250,97
Midler fra NIF/NMF 69195
Norsk Tipping 13665,73
Kiosksalg vipps 25762,92
Gave SPV 10000
Renter 8
Kontingent via nif 23235
Årskort bankoverføring 18850
Bergen Kommune 21687

Sum 251854,62
Utgifter
Husleie 91000
admin 6901,58
Innkjøp varer 95447,25
Annet 343,45
utlegg marås 12618
Bankomkost 772
annet 6394
Medlemskap 7700
annet 716
Vedheng 2017 21440
Innkjøp banematrialer og premier 17698
Forsikring NN+Garnes 6670
Strøm 9489

Sum: 277189,28

Resultat 2018 −25334,66
Underskuddet ble dekket fra egenkapital på konto

———–

Budsjett BOMBK 2019

TBA

———–

Styremøte Garnes 12/9-18 kl 19.

Sak1 Aktivitet:

– Vi fortsetter som vanlig med innekjøring på Os skule utvalgte helger, samt faste dager på Garnes og Nore Neset.

– For off road blir det Vintercup, der de fleste løpene kjøres på Garnes, og noen på Nore neset. 10 løp, 6 tellende.

– Vi kjører organiserte mekkekvelder/div kurs ca en gang i måneden, vi sater også på å starte     opp Team junior mandager 17-1830.

– Winterchallenge kjøres som to løp i vinter. Ett i høst ca 30 okt og et i vår ca 1.mars. Dato            spikres snarlig. Premieres sammenlagt. (NC blir trolig Wrc2.)

Sak2 Økonomi:

– Styret jobber med sponsorer og søknadsstøtte som avtalt og oppgaver ble fordelt mellom        Jostein og Anna. Vi setter forbud mot medbrakt mat og drikke på Brca, satser mer på «all         inclusive» etter mal fra Kodal.

– Kjetil og Jostein purrer på kontingenten og Bjarte purrer på årskort.

– Bombk-intern siden på faceb spisses mer for de som faktisk er medlem i klubben.

Sak3 Løp/arrangement:

Til kommende NC løp setter arrangøransvarlige/komité iløpet av oktober, slik at disse kan           jobbe med dette i vinter og sikre gode arrangement.

Sak4 Marås:

Rommet sies opp, vi håper å få strøm ut og en liten utvidelse.

Møtet slutt kl21.

Jostein Helland

Gjennomføringsplan NC 2018:

Utbedring av bane i forkant:

 1. Sette inn dører og nye låser på så kiosk og tellebu kan låses av.
 2. Senke drensrør som går PÅ TVERS av banen. F.eks etter gapet og brosteinparti. Evt bytte de ut med tynnere drensrør, eller legge på mer masse rundt. Slik at banen blir jevnere. Ta gjerne med ekstra krafse og trau og trillebår. Ligger endel masse på presenning utenfor banen og i gammel sandkasse ved blå brakker.
 3. Rydde boss og søppel på og rundt banen.
 4. Rydde ved og greier rundt banen.
 5. Sette inn vinduer i kiosk.
 6. Sette opp kjøkkenbenker (les banevantet fra salhus) i kiosk.
 7. tba…

Torsdag og/eller fredag:

 • Sette opp ekstra mekketelt og bord: 3-4 personer (ledig jobb)
 • Sjekke at teknisk materiell, data, pa, kasse, etc er påplass: Jostein ordner
 • Innkjøp kiosk: Ruth ordner

Lørdag:

 • Teknisk kontroll og innsjekking: Kjetil
 • Kiosk: Ruth, Inger
 • Ta med vaffelrøre eller kake: Inger (vaffelrøre),
 • Juryleder, dommer, speaker: Niklas
 • Ass løpsledelse: Bjarte, Kjetil
 • Mentor for evt rekrutter og debutanter: Peter, Adrian, Nils
 • Vaktmester bane:
 • Springar:
 • Premieutdeling:
 • Stevneleder: Jostein

Søndag:

 • Teknisk kontroll og innsjekking: Kjetil
 • Kiosk: Ruth, Inger
 • Ta med vaffelrøre eller kake: Inger (vaffelrøre),
 • Juryleder, dommer, speaker: Niklas
 • Ass løpsledelse: Bjarte, Kjetil
 • Mentor for evt rekrutter og debutanter: Peter, Adrian, Nils
 • Vaktmester bane:
 • Springar:
 • Premieutdeling:
 • Stevneleder: Jostein

Mer kommer…

Referat Årsmøte 22/3-2018

TBA

Årsmelding 2017 – BOMBK

Styret har bestått av følgende personer:

Formann- Jostein Helland,  Nestformann–Anna Søgnesand. Kasserer–Bjarte Erstad, Medlemsansvarlig-Ingen Lise Venheim. Styremedlemmer–Ruth Heggøy og Rebekka Birkeland. Vara – Adrian Søgnesand

Styret har hatt 3 styremøter gjennom året. Det har vært litt vanskelig å samle styret pga geografiske avstander og de fleste avgjørelser har derfor gått via facebook. Klubben hadde ca 100 betalende medlemmer i 2017. Vi solgte 21 årskort i fjor, 3 familiekort og 9 «utekort».

Styret og klubben forøvrig ønsker å rette en stor takk til alle medlemmer og alle som har bidratt i året som har gått. På løp, treninger og dugnader! Spesiell takk til Anna Søgnesand og Ruth Heggøy for en massiv innsats i kiosk, hele dette året også. Og Vidar Oen for masse teppetransport, i forbindelse med alle innekjøringene. Vidar får årets påskjønnelse av klubben?

 

Aktivitet 2017:

Klubben har hatt aktivitet flere steder i 2017: Etter at klubben overtok Bergen RC Arena i juni 2017 har det meste foregått her og vi har hatt åpent tre dager i uken. En stor takk til Brca gjengen som har holdt åpent og brukt masse tid og krefter på å organisere åpningstider og dager på Garnes. Det er stort sett off road som har foregått der, men vi laget en liten on road bane der i høst. Men dessverre har den har blitt mindre brukt enn vi hadde beregnet.

På Nore Neset har det blitt arrangert en del løp i helgene og det har vært treninger alle tirsdager fra mars – november når været har vært bra.

I tillegg til dette har vi lånt gymsalen på Os Skule for on road kjøring, ca en gang pr måned i vinterhalvåret. Her har det vært bra oppmøte de fleste gangene.

 

Konkurranser og arrangement, 2017:

– Vestlandsmesterskap, VM i Vest: Adrian Søgnesand vant 2wd og 4wd. Øyvind Erga vant M-chassis og Trond Sætre vant Touring.

– Norgescupløp Nore Neset, 1:10 Off Road: Ble et flott arrangement i månedskifet april/mai. Brukbart med deltakere. Vår egen Daniel Solberg vant 2wd med sin Associated B6. Marius Kristensen fra OMK vant 4wd med sin Serpent bil.

– WinterChallenge: Ble arrangert inne på BRCA i februar. Lars Erik Mo (Asso B6) vant 2wd og Adrian Søgnesand (Xray) vant 4wd.

Resultater av klubbens medlemmer i 2017:

Mange av klubbens medlemmer har reist rundt og representert klubben vår i det ganske land på en glimrende måte. Beste resultat ble Adrian med 9 plass i NM i elbuggy i Skien.

Årets klubbmesterskap ble arrangert på Marås i månedsskiftet september/ oktober. Pga ustabil værmelding ble hele arrangementet kjørt på en dag. Vi kåret følgende KlubbMestre: 1:8 Off Road – Sveinung Nå, Xray. 1:10 Off Road 2wd og 4wd – Jostein Helland, Kyosho / Durango.

Endelig etter korreksjoner på årsmøtet Mars 18.

Mvh, Styret.

Innkomne forslag til Årsmøtet:

 1. Ønsker at klubben ser på mulighet / setter ned en gruppe som jobber med å få en 1/8 bane offroad, hvor der er mulighet for å kjøre med nitro biler. Da dette er den største klassen i Norge og i Verden generelt sett og over de siste 5 årene er det den klassen flest bombk har kjørt NC i Norge. Savnes det trenings muligheter for å kunne hevde seg i NC / NM sammenheng. Tror også dette hadde fått flere gamle medlemmer tilbake samt nye.
 1. Jeg ønsker at vi har en termin liste på samme måte som NMF har en terminliste. Slik at vi lang tid i forveien kan se når status løp som Vestlandmesterskap og Winter Challange arrangeres. I denne listen bør også «tentative» dugnader skrives inn. Jeg føler det er litt mye ad-hoc planlegging og løp/dugnader på meget kort varsel. Løp som f.eks winter challange bør allerede promoteres 3-4 måneder i forveien. Folk planlegger ofte litt i forkant hva de skal gjøre så derfor mener jeg vi bør være en del i forkant. Vil tro dette gir medlemmene en god oversikt over løp osv så vi kan trekke flere deltagere.
 1. Ønsker at klubben ser på mulighetene for å arrangere litt mere organisert trening  og setup kvelder, hvor det er f.eks foredrag over 1 time også kanskje teste ut i etterkant det vi har lært. I den sammenheng mener jeg vi bør på hjemmesiden få en egen fane med setup sheets fra medlemmene så vi kan ha en errfarings data base.  Se hva slags setup folk kjører og har på bilene sine. Jeg er kan godt ta for meg det å laste opp setup sheets på hjemmesiden og vedlikeholde dette, hvis jeg får litt opplæring på hjemme siden.

 Fra Martin André Hjertaas

 
Sak 1.
Marås raceway. Kan vi forsøke å bytte ut det dårligste banedekket der?
 
Sak 2.
Knarvik har ei rc gruppe som låner tepper fra klubben, dette er dei teppene som var i bruk på bildøy.
Dei er dårlig egna til onroad da dei krøller seg, støver/loer veldig. Er det muligheter for å låne sorte tepper i stedenfor?
Gruppa er veldig liten, og det er ikke alltid det er aktivitet der. Vi forsøker å få i gang ett miljø men sliter med å få en stor nokk grunnstamme for å ta steget videre med å invitere barn med på kjøringene.
 
 Fra Alexander Haugland

Innkalling til Årsmøte 2017 i Bergen & Omegn Modellbilklubb.

Torsdag 22/3-18 kl2030 Bergen og omegn modellbilklubb (BOMBK) ønsker velkommen til Årsmøte i BRCA`s lokaler på Garnes. Adressen er Garnesrenen 59, 5264 Garnes.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. Skriftlig fullmakt kan gis om man ikke har mulighet til å møte. Den som blir gitt fullmakt må gi beskjed til Årsmøte etter at konstituering er gjennomført.

Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering og valg av ordstyrer/referent 3. gjennomgang av årsmelding 4. Innkomne saker 5. Regnskap 6. budsjett 7. valg

Innkomne saker sendes til styret på bombk.rc@gmail.com senest 21/3 kl20. Med vennlig hilsen Bergen og omegn modellbilklubb v/styret

Styremøte 24/11

Vi hadde styremøte torsdag. Kjapp info om hva som skjer:
– Det blir teamløp i 2wd buggy på Brca tredje juledag. Invitasjon og regler kommer om en uke.
– Det blir «juletrefest» med pinnekjøtt på Brca i januar.
– 15. januar blir det VM runde i Onroad (Trolig: Touring13.5 M-chassis og Supastox) Regler og invitasjon kommer om to uker.
– 29.jan (dato ikke bekreftet) blir det VM1 og WRC warm up på Garnes i 2wd og 4wd buggy
– Årskortpriser 2017: 2500kr-voksen 3500kr-familie 1500kr-junior13-18år. 0-12år-800kr Utekort pris som i år. Månedskort tilbyr vi kun om det blir veldig etterspurt. Dette er altså for de som vil ha fri tilgang til alle banene INKL innelokalet, Bergen RC Arena, hele året. Pris for kun utebanene er uendret. Dvs 600Sr/300Jr.
– WINTERCHALLENE blir 18-19 februar på Brca. Påmeldingen åpner i julen. MEN HOLD AV HELGEN 🙂
– Årsmøte blir tidlig i Mars på Brca

Legg igjen en kommentar