Informasjon til deg som skal kjøre løp

 Sjekkliste for deltagelse i løp

Tidligere har det vært litt utfordringer med at en del deltakere ikke har hatt «formalitetene» på plass før de stiller til modellbilløp. Vi syns det er veldig kjekt at folk stiller til løp, men det er vitkig at folk har alt på stell.

Her kommer litt informasjon om det du må ha i orden for å være med på løp og andre ting du må vite.

ALLE LØP:

Dette er de tingene du må ha på stell for å kunne stille i alle modellbilløp, Det er ikke så mye, men det er litt.

Transponder: Du må ha en tellebrikke i bilen som registrerer rundene dine, denne er påført et nummer som dukker opp på tellepcen. Dette nummeret skal registreres når du melder deg på via MYRCM, det kan også være lurt å lagre et bilde av dette nummeret på telefonen, sånn at du har det tilgjengelig når vi sjekker listene. Klubben har noen få transpondere til utleie på løp. Sjekk invitasjonen for detaljer rundt dette.

Lipopose: Brannsikker pose for lading av batterier, dette er ett krav både på løp og trening for å redusere brannfaren.

Påmelding: Påmelding gjøres via myrcm.ch, link finner du på klubbens nettsider. Vi pleier også å legge ut en direktelink på klubbens facebookside. At du melder deg på på denne måten er til stor hjelp, om du har vanskeligheter går det an å sende en melding til enten en erfaren klubbkamerat, eller en av oss i Styret.

Startkontingent: De aller aller fleste løpene vi arrangerer har  startkontingent, denne går til innkjøp av premier, drift av telleanlegg og generell drift av klubben. 

Startkontingenter

For 2021 er påmeldingsavgiftene slik:

Pris pr klasse:

 

Rekrutt/ U13

14 og eldre

Ikke betalt medlemskontingent

Klubbløp (kveldsløp etc)

50

100

dobbel pris

Løpsserier  (VM etc)

50

150

dobbel pris

NC, NM og andre større løp

100

som annonsert

som annonsert

  • Startkontingent gjelder pr klasse man er påmeldt og starter i.
  • Dersom løpet går over flere dager gjelder startkontingent for rekrutt alle dager.
  • U13 betyr født i 2008 og senere.
  • De som er født i 2007 og tidligere betaler lik startkontingent.
  • Personer uten medlemskap i en modellbilklubb betaler dobbel startkontingent pr klasse.

KLUBBLØP

Med klubbløp mener vi små løp som ikke er en del av Vestlandsmesterskapet eller nasjonale løp. Dette kan være alt fra treningsløp/kveldsløp til større happeninger som klubbmesterskap eller teamløp.

Her må du ha alle de tingene som er nevnt over, men du også sørge for å ha:

Medlemskontingent: Har du ikke betalt kontingent før løpsstart kan du få starte mot dobbel påmeldingsavgift.

NASJONALE LØP

I tillegg til alt nevnt over må du på nasjonale løp (NorgesCup, NM) og internasjonale løp løse Lisens fra NMF. Nedre aldersgrense for å delta på nasjonale løp er 13 år. Ofte kjøres løp i rekruttklassen for yngre førere på NM og NC.

Lisens kjøpes via NMF sitt system. Denne må du forevise når du registrerer deg på løpsdagen. For å kjøre Nordisk Mesterskap og internasjonale EFRA og IFMAR løp må du selvsagt ha lisens men det er samme som nasjonal lisens.

Du må være registrert medlem i klubben for å få kjøpe lisens. Det finnes to aldersgrupper for lisens:

UNGDOM (U20)

13-20 år, kr 255

SENIOR:

Eldre enn 20 år, kr 570

Mer detaljer på NMF sine nettsider:

https://nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/

Om du ikke har gyldig medlemskap og lisens der det gjelder når løpet starter, så får du ikke delta. Dette må du altså ha kontroll på ved påmelding til løp.

Legg igjen en kommentar