Ekstraordinært årsmøte 2024


Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte i Bergen og Omegn Modellbilklubb.
Tirsdag 21. mai er det innkalt til Ekstraordnært årsmøte i klubben for å velge ny styreleder.
Årsmøtet avholdes 21.05.24 kl 19, møtet vil bli avholdt på rommet oppe på Nore Neset.
Fullstendig saksliste med saksdokumenter finner du ved å trykke her