Innkalling Årsmøte BOMBK 2015

Bergen og omegn modellbilklubb (BOMBK) ønsker velkommen til årsmøte/generalforsamling i Romnes Bergen AS sine lokaler på Midtun. Adressen er Midtunlia 73, 5224 Nesttun. Årsmøtet starter kl 18.00 og vi håper å bli ferdig innen rimelig tid. Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. Fullmakt kan gies om man ikke har mulighet til å møte. Den som blir gitt fullmakt må gi beskjed til etter at konstituering er gjennomført.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Konstituering og valg av ordstyrer/referent
3. gjennomgang av årsmelding
4. Innkomne saker
5. Regnskap
6. budsjett
7. valg

Innkomne saker sendes til styret på bombk.rc@gmail.com senest 14/3 kl 20 00. Bruk samme adresse om du har kandidater til styret
Med vennlig hilsen
Bergen og omegn modellbilklubb
v/styret