Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Bergen og omegn modellbilklubb.
Årsmøtet avholdes 15.06.23 klokken 20.00, møtet blir avholdt på TEAMS og lenken blir sendt ut på mail i forkant, samt lagt ut på hjemmesiden.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden bombk.no og på email.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bergen og omegn
modellbilklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bergen og omegn modellbilklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bergen og omegn modellbilklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bergen ogomegn modellbilklubb, kontaktes på bombk.rc@gmail.com

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Trykk her for å finne møtedokumentene: https://www.bombk.no/info-fra-klubb-og-styre/