Baneinfo Nore Neset Raceway

Baneinfo Nore Neset Raceway.

For at Bergen Og Omegn Modellbiklubb skal kunne fortsatt ha bane på Nore Neset så bør de faste brukere av banen melde seg inn i Nore Neset Idrettslag. Dette er et krav idrettslaget har kommet med i 2024.
BOMBK oppfordrer medlemmer som bruker banen til å melde seg inn.
Klubben vil kompensere de som melder seg inn ved at en får summen en betaler i kontingent til NNIL fratrukket startkontigent på klubbløp, slik at det ikke blir en ekstra belastning økonomisk for medlemmer.

Når du har meldt deg inn send så en mail til bombk.rc@gmail.com med navn og kvitering på betalt medlemskap så vil det bli ført en liste der en har kontroll på kompensasjonen.

Styret vil jobbe videre for å unngå at dette blir et krav slik at når en er medlem av BOMBK så slipper en å melde seg inn i andre klubber for å kjøre på våre baner.

Vi håper du som medlem ønsker å hjelpe klubben å beholde banen på NN videre.

For å melde seg inn i Nore Neset IL følg denne linken her.

Mvh

Styret
Bergen Og Omegn Modellbilklubb