Årsmøte 2016

Det blir Årsmøte i Bergen RC Arena sine lokaler onsdag 29/3 kl20.

Bergen og omegn modellbilklubb (BOMBK) ønsker velkommen til Årsmøte i BRCA`s lokaler på Garnes. Adressen er Garnesrenen 59, 5264 Garnes. Årsmøtet starter kl 20 og vi håper å bli ferdig innen rimelig tid. Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett. Fullmakt kan gis om man ikke har mulighet til å møte. Den som blir gitt fullmakt må gi beskjed til Årsmøte etter at konstituering er gjennomført.

Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering og valg av ordstyrer/referent 3. gjennomgang av årsmelding 4. Innkomne saker 5. Regnskap 6. budsjett 7. valg

Innkomne saker sendes til styret på bombk.rc@gmail.com senest 27/3 kl21.

Med vennlig hilsen Bergen og omegn modellbilklubb v/styret