Til medlemmene i Bergen og Omegn Modellbilklubb

Bergen, 28.03.2022

Innkalling til årsmøte i Bergen og Omegn Modellbilklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen og Omegn Modellbiklubb.

Årsmøtet avholdes den 05. April 2022, kl 19:00Bergen RC Arena, Garnesrenen 59, 5264 Garnes.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. Mars til bombk.rc@gmail.com Merk årsmøte 2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i ny mail og på klubbens hjemmesider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 6 til § 9. (http://www.bombk.no/info-fra-klubb-og-styre/)

NB: I følge klubbens vedtekter er det ikke anledning til å gi forslag eller stemmer på årsmøtet ved fullmakt.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Saksliste for årsmøte i Bergen og Omegn Modellbilklubb 2022

 Styret viser til innkalling til årsmøtet av 08.03.2022.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede.

Sak 2: Valg av dirigent.

Sak 3: Valg av protokollfører(e).

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 5: Godkjenne innkallingen.

Sak 6: Godkjenne sakslisten.

Sak 7: Godkjenne forretningsorden.

Sak 8: Behandle årsmelding.

Sak 9: Behandle regnskap i revidert tilstand.

Sak 10: Behandle forslag og saker 10.1 NorgesCup 2022 • 1:10 OffRoad Marås mai

Årsmelding 2021 for Bergen og Omegn Modellbilklubb

Styret i 2021

Styrets sammensetning gjennom 2021:

Leder:                        Sveinung Nå

Nestleder:                  Lars Møller Holst

Kasserer:                   Nils Arvid Rønhovde

Styremedlem:            Helge Naley

Styremedlem             Conrad Rye-Holmboe

Styremedlem             Peter Stein

Varamedlem:             Tom Havre

Varamedlem:             Stig Reitan

Aktivitet 2021

BRCA

Det har vært både offroad og onroad bane gjennom året der inne og på sommeren tidlig høst ble det laget nytt gulv og lagt ned onroad bane der.

Det har vært nedstengninger og lite aktivitet gjennom året og mye aktivitet når vi har hatt muligheten og det har og vært bygget om til offroad slik at det som skulle på NM innendørs fikk trene til dette.

Det er kommet til litt nye medlemmer og det er hyggelig i disse tider.

Marås

Det har vært jevnt over brukt gjennom sesongen og har og vært arrangert NC der.

Marås ser ut til å ha sin egen stamme og som går og flikker litt og holder banen oppe og går og det er klubben veldig takknemlig for.

Nore Neset og Os barneskole

Det har vært jevnlig kjøring på Nore Neset gjennom hele året så lenge det har vært lov til det. Det har og vært mindre utbedringer der før NC i høst.

Det har og vært kjørt regelmessig på Os barneskole på høsten.

Det er og spennende planer på gang på NN om det går seg til og vi krysser fingrene for det. ( Jostein Helland vil forklare nærmere på årsmøte ) .

Andre ting

Det har ellers vært et prosjekt med Trane IL på Slettebakken der vi har hatt to utlånsbiler i sving et par ganger i uken i mai og juni og et par ganger i august. Dette har vært for å vise oss frem og vise at vi finnes til 5 -7 klassinger. Det har vært god deltakelse og positive tilbakemeldinger fra Trane IL og satser på at vi er med i 2022 og.

NM 2022 onroad

Det ble arrangert NM i onroad helgen 4-6 mars 2022 i lag med Alver RC og det var meget god deltagelse der fra hele landet. NM ble flyttet på og var noe ut i det blå et par ganger grunnet korona og det at så mange har jobbet hardt for å få på plass tepper premier og alt det andre som trengs har og vært helt uvurderlig for at slike arrangement skal kunne arrangeres. Så en stor takk til alle det «usynlige» som har gjort masse i forkant med praktiske og logistikk og på PC alle er like viktige for at noe slikt skal bli bra.

Tusen takk til alle som skaffet sponsorer.

Takk til gjengen som rigget og ryddet og gjorde at vi kom i mål med dette på et par timer.

Det har vært mye mer som har foregått gjennom året og det er mye som er glemt så dette er bare et kort sammendrag.  

Innkomne forslag:

Tom Havre

Kaffeavtale BRCA.    Hva skal en avtale koste?

Erlend Haugom <erlendhaugom@hotmail.com>18. mars 2022 kl. 09:46
Til: «bombk.rc@gmail.com» <bombk.rc@gmail.com>
Hei.   Sak 1:   Foreslår at klubben undersøker og tilrettelegger for de av klubbens medlemmer som ønsker å kjøpe klær med klubblogo slik at dette er mulig. Tenker da på collegegenser m/u glidelås, t-skjorter, caps etc. Ønsker også at det ved betaling av medlemskontingent blir delt ut noen klistremerker med klubblogo for bilene. Ønsker at klubben henter inn priser og eksempler på slikt materiell.   Ser at andre klubber reiser på løp med samme type klær, typisk samme collegegensere. Dette gjør at man får en tilhørighet og det er tydelig hvilken klubb man er med i og gir et mer profesjonelt preg.    
  Sak 2:   En annen ting er at jeg vil foreslå at det blir tilrettelagt og planlagt på løp at alle i klubben som ønsker å være med på et bilde, stiller opp på et bilde med bilene stilt opp i forgrunnen før løpet begynner, eller at dette blir tatt i etterkant av løpet. Dette vil også gi en tilhørighet og et fint minne for de som deltok. Dette gjorde vi med stor suksess for noen år siden på NC i Stavanger.   Mvh Erlend Haugom Tlf: 99376091