2020 – Annerledesåret også i BOMBK.


Året startet med ombygging av BRCA på Garnes.  Anlegget ble tilrettelagt for både offroad og onroad bane med mulighet til å kunne skifte banedekke ganske raskt. Dette arbeidet ble utført i perioden januar-mars men da vi nesten var ferdig å bygge om kom korona-pandemien og nedstenging av landet. Planene om å holde et stort aktivitetsnivå ble til nesten ikke aktivitet i mange uker og veldig begrensede muligheter for å samles mange til løp og trening.

12. mai ble endelig onroad-banen på BRCA innviet og aktiviteten kom raskt i gang. Banen ble liggende til slutten av september hvor det ble kjørt et avsluttende løp med åtte deltakere i Touring. I oktober ble det offroad-bane igjen og det var god aktivitet til midten av november hvor det igjen ble bråstopp pga koronaen. Det ble dessverre ikke anledning til å arrangere løp i offroad på BRCA i år.

På Marås ble det i perioden fra mai til august lagt ned mye dugnadsarbeid for å få et baneanlegg verdig for NM. Både banedekket og fasilitene rundt fikk en god oppussing. Tak ble skiftet, alle bygninger malt og banen fikk en god shining. Området rundt banen har blitt ryddet for vegetasjon slik at det er litt luftigere og lysere rundt. Det ble til og med arrangert et oppvarmingsløp med deltakere helt fra Østlandet.

NM i 1:10 Offroad på Marås 15-16. august ble årets høydepunkt. Arrangementet ble en suksess og vi fikk nok så mange deltakere som vi kunne håpe på. Været viste seg fra sin beste side og tilbakemeldingene var utelukkende positive. Folk ønsker rett og slett å komme igjen for å kjøre modellbil hos oss. Klubben fikk også en sølvmedalje i 2WD.

På Nore Neset har det også blitt lagt ned mye godt arbeid med diverse utbedringer på banen. På grunn av endringer ved fotballbanen har vi vært uten strøm på banen og vi venter ennå på ny strømkabel inn. Dermed har det ikke vært mulig å arrangere løp på Nore Neset i år. Klubben har også fått leie mekkerom på Nore Neset aktivitetshus.

Til tross for koronarestriksjoner har BOMBK hatt folk i sving på mange av statusløpene som har blitt arrangert her i landet. Vi har hatt førere med i følgende NM: 1:8 Offroad, 1:10 Onroad og 1:10 Offroad.

I 1:8 offroad har vi en liten stamme av førere som iherdig forsvarer klubbens ære på NC og NM.

1:10 onroad er en voksende klasse og med gode muligheter for kjøring på BRCA, i Os og hos naboklubbene i Alver og på Haugalandet blir det nok mye moro her framover. Klubben hadde også en delegasjon med på NM på Klepp i august.

I et anfall av koronaoptimisme søkte klubben sammen med Alver Modellbilklubb om NM onroad/track innendørs for 2021. Vi ble tildelt arrangementet men planene måtte dessverre skrinlegges da nye strenge koronatiltak kom på senhøsten og usikkerheten ble for stor. Vi har også søkt om NC i onroad for innendørssesongen 2021-2022 og vil samarbeide med AMBK om dette arrangementet hvis vi får det.

Vi har på ambisiøst vis også søkt om hele to NC-løp i 1:10 Offroad sesongen 2021. Ambisjonen er å kjøre ett løp på Nore Neset og ett på Marås.

Vi håper på et bedre år 2021 på alle måter og at medlemmene vil være med oss videre inn i en noe uklar krystallkule. Det er som dere skjønner allerede planlagt mye aktivitet og kjøring både ute og inne. Husk å ta vaksinen når den kommer. Det finnes heldigvis ingen for RC-dilla.

God Jul til alle medlemmer hilsen oss i styret i BOMBK