Ekstraordinært Årsmøte ang overtakelse av BRCA

Temaet har vært oppe tidligere etter ønske fra Bergen RC Arena, men nå har det nyvalgte styret i Bombk valgt å la medlemmene bestemme. Spørsmålet er om Bombk skal overta Brca lokalet med bane, midlene og avtalene som er inngått. Invitasjon er sendt alle klubbens medlemmer på mail. Merk at man må ha betalt kontingent for 2017 for å ha stemmerett på møtet. Se facebooksiden «bombk-intern» for å lese innkallingen i sin helhet. Tid og sted er Nore Neset, Tirsdag 25/4 kl 2030

DSC01021