Innkalling til årsmøte

Styret innkaller med dette til årsmøte for Bergen og Omegn Modellbilklubb.
Årsmøtet med standard saksliste (iht klubbens Lov) avholdes søndag den 19 mars 2023, kl
1400 til ca 1700 på Bergen RC Arena, Garnesrenen 59, 5264 Garnes.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret ihende innen 8 mars kl 2400 via bombk.rc@gmail.com merket årsmøte 2023.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet i ny mail og på klubbens hjemmesider.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, være medlem av idrettslaget i minst én
måned, og ha betalt kontingenten inneværende år.
Medlemmer under 15 år har møte, tale og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter § 6 til § 9. (http://www.bombk.no/info-fra-klubb-og-styre/)
NB: I følge klubbens vedtekter er det ikke anledning til å gi forslag eller stemmer på årsmøtet
ved fullmakt.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Klubbens lov (vedtekter) finner du her http://www.bombk.no/wpcontent/uploads/2020/02/Vedtekter-Bergen-og-Omegn-Modellbilklubb2020.pdf

NB! Etter årsmøte planlegges pizza og kjøring for de som vil. Påmelding til pizza
følger på sosiale medier