Suksess med RC og kulturdagar på Radøy

Klubben blei invitert av Radøy Kommune til å demonstrera og la folk prøva RC bilar på RC bana vår på Marås i helga. Det blei ein stor suksess og rundt 50-60 born og vaksne fekk prøva seg på hobbyen.

Vi legg ut litt bilder etterkvart. Sjå reportajer og bilder i lokalmedia frå arrangementet:

http://www.strilen.no/nyheiter/Var-med-a-skremma-vekk-trollet-450988.html

http://www.nordhordland.no/kultur/radoy/jakt/eventyrleg-opning-av-kulturdagane/s/5-33-64319

http://www.nordhordland.no/radoy/bergen/jobb/mikal-5-hekta-pa-rc-kjorer-i-pappa-sine-hjulspor/s/5-33-64322