Innkalling til medlemsmøte NB!Oppdatert info under

Innkalling til medlemsmøte.

Blir det mer av dette??
Blir det mer av dette??

Møtested: BRCA Anlegget på Garnes.
Tidspunkt Torsdag 29.sept Klokken 20.00

Etter at møteinkallingen gikk ut har det blitt jobbet i kulissene og det har dukket opp en løsning som alle parter synes å støtte. Fire privatpersoner går inn i Brca foreningen og hjelper å drive BRCA videre som idag, dermed slipper klubben å overta banen.

Da fortsetter leieavtalen som idag, men med lengre oppsigelsestid (3.mnd). Om ingen har innvendiger mot dette så vil møtet mer dreie seg om presentasjon av «nye brca». Samt hvordan de planlegger drift og tilbud. Samtidig er dette en gylden mulighet for medlemmene å legge frem ønsker og ideer.

Viktigheten av at folk kjøper årskort og sikrer at klubben kan dekke det meste av husleien vil også bli gjennomgått.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for 2016 har møte og stemmerett. Medlemmer som er forhindret i å møte, kan gi fullmakt til at et annet medlem stemmer på deres vegne. Denne fullmakten må enten være skriftlig og signert, og medbrakt av det medlem som er gitt fullmakt. Eller sendt på epost til bombk.rc@gmail.com før senest kl 1800 møtedagen. Det vil bli åpnet for diskusjon før avstemming foregår, styre vil også orientere om hvordan vi ser på saken.

Vi håper alle som har mulighet stiller med godt humør.

-Styret Bombk