Oppdatering fra styret

Klubben jobber med å få åpne våre baner så fort som mulig og i henhold til FHI sine retningslinjer når det gjelder smittevern.

På våre utebaner så husk å holde gjeldende regler når det gjelder smittevern.

Når det gjelder BRCA på Garnes så vil det bli åpnet opp og det vil bli satt et maks antall personer som er tilstede til enhver tid.

Om det skulle bli fullt så vil det som har kjøpt årskort bli satt fremst i køen. Dette gjelder alle baner.

Det er ønskelig at alle tar med sitt eget boss selv så vi ikke utsetter det som rydder for unødig smitte.

Mvh Sveinung

Nestleder i BOMBK